Bert Vrieling | natuur, wonen en arbeidsmigratie

Bert Vrieling | natuur, wonen en arbeidsmigratie

Ik woon al meer dan 25 jaar met veel plezier in de parel aan de Maas, Grubbenvorst. Mijn doel is dat iedereen in Horst aan de Maas kan wonen in een mooie natuurlijke en gezonde omgeving, met zo weinig mogelijk geuroverlast, geluidsoverlast en met een groene omgeving in iedere kern. 

Betaalbaar wonen

Iedereen moet de juiste betaalbare woning hebben. Hiervoor gaan we mogelijk maken dat bestaande gebouwen getransformeerd kunnen worden tot woningen, liefst energieneutraal. Voor de jongere die bijvoorbeeld na zijn of haar studie weer wil wonen in zijn geboortedorp of de jongere die graag op zichzelf wil gaan wonen, starters, willen we bouwkavels uitgeven in erfpacht voor bijvoorbeeld Tiny houses of appartementen. Voor de gezonde

Duurzaam wonen

Ieder nieuwbouwhuis in Horst aan de Maas moet de beschikking hebben over een Laadpunt voor de elektrische auto en we willen minimaal 50% van alle openbare parkeerplaatsen voorzien van laadpunten. Grote parkeerterreinen in de kernen willen we voorzien van een afdak met zonnepanelen. 

Gezonde leefomgeving

Verder willen we een zelfbewoningsplicht invoeren voor particuliere nieuwbouwwoningen. We stimuleren en faciliteren het behoud van buurtwinkels en voorzieningen in de kernen. Iedere kern moet een speeltuin hebben waar kinderen veilig kunnen spelen. Voor de groene leefomgeving stimuleren we om bestrate tuinen weer groen te maken met planten. 

Belangrijk voor de leefomgeving willen we in alle kernen binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid terugbrengen naar 30km/h en de doorgaande wegen naar maximaal 50km/h met een voorkeur voor 30km/h.


Volledige kieslijst