Daphne Spreeuwenberg | duuzaamheid, energietransitie en handhaving

Daphne Spreeuwenberg | duuzaamheid, energietransitie en handhaving

Wie ben ik?

Ik ben Daphne Spreeuwenberg, ben 26 jaar, en ik kom uit Horst. Na een tijdje te zijn uitgevlogen om te studeren, ben ik weer teruggekomen naar mijn thuis. Inmiddels zet ik me alweer 4 jaar in voor D66-GroenLinks, en dat hoop ik de komende periode in de rol van raadslid voor de hele gemeenschap te mogen gaan doen.

Ik heb een master in politieke communicatie en momenteel werk ik als bestuurs- en directieadviseur voor de veiligheidsregio’s. Tijdens mijn studie is mijn interesse ontstaan voor politiek, de relatie tussen bestuur en inwoners, en het overbrengen van een boodschap. Ik vind het belangrijk dat politiek toegankelijk is voor inwoners. Zeker op gemeentelijk niveau is dit van belang. Het leukste van lokale politiek vind ik dat verbinding met de inwoners essentieel is. 

Kansen en knelpunten voor mijn generatie

Steeds meer mensen van mijn generatie blijven of komen terug naar Horst aan de Maas. Ik ben dan ook trots op het aantal jonge mensen op onze lijst. Ik hoop de politieke betrokkenheid onder jongeren te blijven vergroten. Want iedereen heeft wel iets wat ‘ie belangrijk vindt, wil veranderen, of een mening over heeft. 

Ik zie twee belangrijke speerpunten voor Horst aan de Maas: woningschaarste en duurzaamheid. Veel starters kunnen maar geen woning vinden. Deze woningschaarste, in zowel huur- als koopwoningen, moet zo snel mogelijk opgelost worden. Daarvoor moet er meer gebouwd worden en bieden we geen ruimte voor huisjesmelkers in onze gemeente.

Veel mensen zien hoe belangrijk het is om toekomstbestendig te zijn. Daarvoor is verduurzaming nodig. Iedereen verdient prettige en gezonde leefomgeving, ook onze volgende generaties.

Terug naar de kern

De brug slaan tussen het college en onze inwoners, dat is een kerntaak van de gemeenteraad. Maar niet iedereen voelt zich voldoende gehoord of geïnformeerd. Dat hebben we de afgelopen jaren gemerkt aan de volle publiekstribunes in het gemeentehuis. Door actief contact te maken met inwoners en hen meer ruimte te geven voor hun verhaal, maken we ze weer een serieuze gesprekspartner. Zo komen we, als volksvertegenwoordigers, weer terug bij de kern van onze taak.

Ook in de raad zelf is ruimte voor verbetering. In plaats van dat we alleen maar praten met de wethouders, moeten we als partijen ook weer gaan praten met elkaar. Daarmee zal ons politiek debat weer kwalitatiever worden, en kunnen we als voltallige volksvertegenwoordiging meer invloed uitoefenen. 

Transparantie en zelfreflectie 

De manier van besturen raakt ieder onderwerp. Daarom is het zo belangrijk dat dit ook transparant gebeurt. Openheid en eerlijke communicatie, maar ook kritisch durven zijn op jezelf, dat is noodzakelijk voor een betrouwbaar gemeentebestuur. We moeten erop kunnen vertrouwen dat het belang van de inwoners voorop staat en dat transparantie gegarandeerd is.


Volledige kieslijst