Henk Kemperman

Henk Kemperman

Henk Kemperman

#8

Henk Kemperman

79 jaar Horst

Mijn naam is Henk Kemperman, 77 jaar en ik woon samen met Marian Claassen in Horst. In de jaren voor mijn verhuizing naar Horst (omdat Marian hier woonde) ben ik voornamelijk werkzaam geweest binnen de openbare bibliotheekwereld.

Na mijn verhuizing ben ik, naast mijn werk als organisatieadviseur, als vrijwilliger actief geworden bij Museum de Locht in de commissie PR en als rondleider. Na het vertrek van de toenmalige directeur werd ik gevraagd die functie over te nemen en dat heb ik met veel plezier tot 2021 gedaan.

Daarnaast ben ik ook steeds actief geweest in de politiek als fractievoorzitter voor D66 tot 2018 en sinds 2020 als lid van de fractie D66-GroenLinks. In die laatste periode heb ik mij in het bijzonder bezig gehouden met natuur, milieu en ruimtelijke ordening.. 

Bij de komende verkiezingen ben kandidaat-burgerraadslid op plaats 8. Ook als burgerraadslid zal ik mij blijven inzetten voor die onderwerpen. Die onderwerpen zijn geen doel op zich, maar zijn bedoeld om de leef- en woonomgeving nog beter te maken. Iedereen weet dat de uitstoot van ammoniak en stikstof al jaren te hoog is. Dat is niet van vandaag op morgen op te lossen, maar wel in kleine stappen. En daar wil ik mijn (bescheiden) steentje aan bijdragen binnen de fractie en in overleg met de andere partijen..

“Mijn” andere thema is de inspraak van de burgers op zaken, die heb direct raken. Alle partijen onderschrijven het belang , maar in de praktijk komt er veel te weinig van terecht.


Volledige kieslijst